Archiv projektů

2018

Mlsný bar na cestách

Již po třetí jsme obdrželi podporu z Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v jejich grantovém řízení Srdcerváči. V letošním roce šlo o zatím rekordní částku 110 000 Kč. Za získané prostředky pořídíme nový vůz, který rozšíří možnosti rozvozu vlastních výrobků v našem gastro komplexu.

Nový automobil bude rozvážet především výrobky Bistra Čistá duše v Havlíčkově Brodě. Bude tak moci zásobovat nejen dva další vlastní gastro provozy - cukrárnu a krámek, ale může se tak více zaměřit na rozvoz ke koncovému zákazníkovi.

Za pomoc Nadačnímu fondu velice děkujeme

ČSOB: Stabilizace sociálních podniků - Bistro Čistá duše

S pomocí grantového řízení společnosti ČSOB, a.s. ve spolupráci s organizací P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. můžeme dovybavit nové bistro v Havlíčkově Brodě. Pořídit pracovní oblečení pro naše pracovníky, ve kterém budou zároveň prezentovat podnik zákazníkům, a také zapracovat na lepším fungování celého provozu prostřednictvím odborných konzultací.

Za hmotnou podporu i odborné konzultace oběma organizacím velmi děkujeme.

Makronky z Čisté duše

V dotačním řízení Pardubického kraje na podporu sociálního podnikání jsme získali grant na rok 2018, díky kterému můžeme do naší Cukrárny Čistá duše pořídit novou cukrářskou pec, která lépe vyhovuje přípravě výrobků z páleného a dalších křehkých těst. Dále pořídím za získané prostředky ještě profesionální robot. Díky tomu ještě vylepšíme kvalitu našich výrobků, a také pracovní podmínky našich pracovníků.

Za podporu Pardubickému kraji velmi děkujeme.

Nadační fond Veolia: Minigranty 2017

Díky podpoře zaměstnaneckých Minigrantů NF Veolia a spolupráci s projektem FOREWEAR jsme mohli zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců šicí dílny, a také zefektivnit a zrychlit výrobu výrobků z recyklovaných materiálů pro FOREWEAR.

Za pomoc Nadačnímu Fondu Veolia moc děkujeme.

2019

Lahůdky Chráněné dílny Fokus Vysočina

S pomocí prostředků z Evropského sociálního fondu - Operačního programu zaměstnanost jsme mohli v  roce 2017 otevřít nový gastro provoz Bistro Čistá duše.

Název projektu: Lahůdky Chráněné dílny Fokus Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005710

Doba realizace: od1. září 2017 do 31. srpna 2019

Recyklace má smysl!

Díky podpoře zaměstnaneckých Minigrantů Nadačního fondu Veolia a spolupráci s projektem FOREWEAR můžeme v letošním roce zkvalitnit výrobní proces v prádelně v Chotěboři. Profesionální pračky, které perou prádlo na zakázku pro různé odběratele, dostávají každý den opravdu hodně zabrat. Abychom zvýšili jejich odolnost a prodloužili životnost, zakoupíme ze získané podpory speciální zařízení na úpravu vody, které dokáže přizpůsobit vodu přímo potřebě pračky a eliminuje tak riziko poruchy z důvodu nevyhovujícího složení vody. 

Vybavení chráněné dílny v Pelhřimově

Díky finanční podpoře Nadačního fondu pro Pelhřimovsko jsme mohli do rukodělné a kompletační dílny v Pelhřimově pořídit další dvě sady nových dílenských stolů a židlí.

Tato spolupráce trvá již dva roky a byla rozdělena do tří etap. Jejím hlavním cílem bylo zlepšit pracovní podmínky pro pracovníky chráněné dílny v Pelhřimově pořízením nových dílenských stolů a pracovních, výškově nastavitelných židlí.

Za dvouletou spolupráci se podařilo pořídit celkem 6 sad stolů a židlí pro pracovníky chráněné dílny. Pracovníci mají výrazně kvalitnější zázemí pro kompletační a rukodělné činnosti. Pracovní vybavení si mohou přizpůsobit svým individuálním potřebám, které často plynou z jejich hendikepu.

Za podporu a dlouhodobou spolupráci Nadačnímu fondu velmi děkujeme.

Čisté nádobí v Čisté duši

Díky podpoře Pardubického kraje z grantu zaměřeného na podporu sociálního podnikání jsme získali prostředky na zkvalitnění pracovních podmínek pracovníků s hendikepem a zároveň můžeme zlepšit pracovní postupy ve výrobně zákusků.

Z grantu jsme zakoupili novou profesionální myčku, která rychle a důkladně umyje všechno náčiní a tím pádem zrychlí proces výroby, kdy nebudou muset pracovníci čekat na čistě nádobí. Z grantu budou mít užitek i naši zákazníci, protože si nyní mohou vychutnat ještě kvalitnější čerstvou kávu díky novému profesionálnímu kávovaru.

Za podporu Pardubickému kraji srdečně děkujeme.