Archiv projektů

2021

Nový fukar pro údržbu zeleně:

Pelhřimovský tým údržby zeleně se dlouhodobě věnuje zakázkám na úklid a údržbu veřejných prostranství a zeleně (sekání trávy, hrabání listí, čištění porostů, údržba dětských hřišť i soukromých pozemků). K této činnosti potřebuje odpovídající technické vybavení. Dosud využíval především běžné zahradní náčiní, především kvůli vysoké pořizovací cenně profesionálního náčiní. S nárůstem zakázek úpravy zeleně bylo nutné zajistit nové, pokud možno kvalitnější a dlouhodobější vybavení. To se povedlo prostřednictvím Nadačního fondu pro Pelhřimovsko. Přímo od donátora pelhřimovské firmy ELPE s.r.o. se podařil formou daru získat nový profesionální fukar na listí a další nepořádek, který nejen vysává, ale také fouká a drtí sebraný nepořádek.

Nový fukar začali pracovníci ihned využívat při zajištění zakázek údržby zeleně a úklidu veřejného prostranství. Díky tomu zajistí pracovníci bezproblémový a stabilní průběh jednotlivých zakázek a tím přispívají také k celkové ekonomické stabilitě provozu.

Keramika z Pelhřimova

S podporou Nadace ČEZ jsme na začátku roku 2021 pořídili do Rukodělné a keramické dílny v Pelhřimově novou keramickou pec pro výpal keramických výrobků. Stará pec sloužila v keramické dílně dlouhých osmnáct let a v loňském roce přestala fungovat. Díky podpoře Nadace ČEZ jsme dokázali zachovat výrobní program keramiky bez omezení a navíc s možností rozvoje o nové výrobky nebo nová pracovní místa v regionu Pelhřimovska do budoucna.

Podpory Nadace ČEZ si velmi vážíme. 

2020

Gastro kurzy v Cukrárně a Bistru

ČSOB, a.s. ve spolupráci s P3 - People, Planet, Profit o.p.s.: START !T SOCIAL 2020

Na podzim roku 2020 se nám podařilo získat podporu pro rozvoj sociálního podnikání. Získané prostředky jsme využili na zajištění intenzivního dvouměsíčního školícího programu na míru vytvořeného pro tři provozy gastro komplexu Čistá duše.

Cílem projektu bylo především posílení nové aktivity výrobního programu - výroba dortů a dalšího občerstvení na rodinné akce, oslavy, svatby, firemní setkání, a další příležitosti - v této oblasti šlo především o nastavení správné cenotvorby, tvorbu receptur, zefektivnění procesů ve výrobě. Druhá oblast se intenzivně věnovala posílení komunikačních dovedností pracovníků všech tří provozů v oblasti komunikace se zákazník. Školení pro nás na míru zajistila společnost Gurmandie s.r.o. z Jihlavy, která se specializuje na profesionální gastro kurzy a poradenství.

2018

Mlsný bar na cestách

Již po třetí jsme obdrželi podporu z Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v jejich grantovém řízení Srdcerváči. V letošním roce šlo o zatím rekordní částku 110 000 Kč. Za získané prostředky pořídíme nový vůz, který rozšíří možnosti rozvozu vlastních výrobků v našem gastro komplexu.

Nový automobil bude rozvážet především výrobky Bistra Čistá duše v Havlíčkově Brodě. Bude tak moci zásobovat nejen dva další vlastní gastro provozy - cukrárnu a krámek, ale může se tak více zaměřit na rozvoz ke koncovému zákazníkovi.

Za pomoc Nadačnímu fondu velice děkujeme

ČSOB: Stabilizace sociálních podniků - Bistro Čistá duše

S pomocí grantového řízení společnosti ČSOB, a.s. ve spolupráci s organizací P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. můžeme dovybavit nové bistro v Havlíčkově Brodě. Pořídit pracovní oblečení pro naše pracovníky, ve kterém budou zároveň prezentovat podnik zákazníkům, a také zapracovat na lepším fungování celého provozu prostřednictvím odborných konzultací.

Za hmotnou podporu i odborné konzultace oběma organizacím velmi děkujeme.

Makronky z Čisté duše

V dotačním řízení Pardubického kraje na podporu sociálního podnikání jsme získali grant na rok 2018, díky kterému můžeme do naší Cukrárny Čistá duše pořídit novou cukrářskou pec, která lépe vyhovuje přípravě výrobků z páleného a dalších křehkých těst. Dále pořídím za získané prostředky ještě profesionální robot. Díky tomu ještě vylepšíme kvalitu našich výrobků, a také pracovní podmínky našich pracovníků.

Za podporu Pardubickému kraji velmi děkujeme.

Nadační fond Veolia: Minigranty 2017

Díky podpoře zaměstnaneckých Minigrantů NF Veolia a spolupráci s projektem FOREWEAR jsme mohli zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců šicí dílny, a také zefektivnit a zrychlit výrobu výrobků z recyklovaných materiálů pro FOREWEAR.

Za pomoc Nadačnímu Fondu Veolia moc děkujeme.

2019

Lahůdky Chráněné dílny Fokus Vysočina

S pomocí prostředků z Evropského sociálního fondu - Operačního programu zaměstnanost jsme mohli v  roce 2017 otevřít nový gastro provoz Bistro Čistá duše.

Název projektu: Lahůdky Chráněné dílny Fokus Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005710

Doba realizace: od1. září 2017 do 31. srpna 2019

Recyklace má smysl!

Díky podpoře zaměstnaneckých Minigrantů Nadačního fondu Veolia a spolupráci s projektem FOREWEAR můžeme v letošním roce zkvalitnit výrobní proces v prádelně v Chotěboři. Profesionální pračky, které perou prádlo na zakázku pro různé odběratele, dostávají každý den opravdu hodně zabrat. Abychom zvýšili jejich odolnost a prodloužili životnost, zakoupíme ze získané podpory speciální zařízení na úpravu vody, které dokáže přizpůsobit vodu přímo potřebě pračky a eliminuje tak riziko poruchy z důvodu nevyhovujícího složení vody. 

Vybavení chráněné dílny v Pelhřimově

Díky finanční podpoře Nadačního fondu pro Pelhřimovsko jsme mohli do rukodělné a kompletační dílny v Pelhřimově pořídit další dvě sady nových dílenských stolů a židlí.

Tato spolupráce trvá již dva roky a byla rozdělena do tří etap. Jejím hlavním cílem bylo zlepšit pracovní podmínky pro pracovníky chráněné dílny v Pelhřimově pořízením nových dílenských stolů a pracovních, výškově nastavitelných židlí.

Za dvouletou spolupráci se podařilo pořídit celkem 6 sad stolů a židlí pro pracovníky chráněné dílny. Pracovníci mají výrazně kvalitnější zázemí pro kompletační a rukodělné činnosti. Pracovní vybavení si mohou přizpůsobit svým individuálním potřebám, které často plynou z jejich hendikepu.

Za podporu a dlouhodobou spolupráci Nadačnímu fondu velmi děkujeme.

Čisté nádobí v Čisté duši

Díky podpoře Pardubického kraje z grantu zaměřeného na podporu sociálního podnikání jsme získali prostředky na zkvalitnění pracovních podmínek pracovníků s hendikepem a zároveň můžeme zlepšit pracovní postupy ve výrobně zákusků.

Z grantu jsme zakoupili novou profesionální myčku, která rychle a důkladně umyje všechno náčiní a tím pádem zrychlí proces výroby, kdy nebudou muset pracovníci čekat na čistě nádobí. Z grantu budou mít užitek i naši zákazníci, protože si nyní mohou vychutnat ještě kvalitnější čerstvou kávu díky novému profesionálnímu kávovaru.

Za podporu Pardubickému kraji srdečně děkujeme.