Projekty

Nový fukar pro údržbu zeleně:

Pelhřimovský tým údržby zeleně se dlouhodobě věnuje zakázkám na úklid a údržbu veřejných prostranství a zeleně (sekání trávy, hrabání listí, čištění porostů, údržba dětských hřišť i soukromých pozemků). K této činnosti potřebuje odpovídající technické vybavení. Dosud využíval především běžné zahradní náčiní, především kvůli vysoké pořizovací cenně profesionálního náčiní. S nárůstem zakázek úpravy zeleně bylo nutné zajistit nové, pokud možno kvalitnější a dlouhodobější vybavení. To se povedlo prostřednictvím Nadačního fondu pro Pelhřimovsko. Přímo od donátora pelhřimovské firmy ELPE s.r.o. se podařil formou daru získat nový profesionální fukar na listí a další nepořádek, který nejen vysává, ale také fouká a drtí sebraný nepořádek.

Nový fukar začali pracovníci ihned využívat při zajištění zakázek údržby zeleně a úklidu veřejného prostranství. Díky tomu zajistí pracovníci bezproblémový a stabilní průběh jednotlivých zakázek a tím přispívají také k celkové ekonomické stabilitě provozu.


Lesní četa v terénu

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012251

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření nového pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením a zároveň zefektivnění procesů v Lesní četě - jednom z provozů sociálního podniku FOVY s.r.o. rozšířením týmu o novou pracovní pozici. Posláním podniku je vytvářet pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením - nejčastěji s dlouhodobým duševním onemocněním. Záměrem projektu je pořízení nového terénního automobilu pro rozvoz pracovníků týmu Lesní čety na místa jednotlivých zakázek pro odběratele. 

Díky projektu pořídíme nový terénní vůz, vytvoříme nové pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením a zároveň tím zefektivníme jednotlivé procesy v řízení provozu Lesní četa v Havlíčkově Brod. 

Projekt je financován z prostředků Evropské unie. 

Na cestě za prací 

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014731

Cíle projektu

1. Zefektivnit zajištění zakázek pro koncového odběratele v klíčových oblastech nabídky služeb a výrobků rukodělné dílny v Pelhřimově sociálního podniku FOVY s.r.o. prostřednictvím zajištění užitkového vozu. 

2. Vytvořit nové pracovní místo pro člověka se zdravotním postižením v regionu Pelhřimovska. Auto zajistí rozvoz pracovníků a nářadí na jednotlivé zakázky údržby zeleně a lesa, zajistí dopravu zakázek a rozvoz výrobků.

Díky projektu pořídíme nový vůz - dodávku a zároveň vytvoříme nové pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením, tím také zefektivníme jednotlivé procesy v řízení provozu rukodělná dílna v Pelhřimově.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.


Keramika z Pelhřimova


S podporou Nadace ČEZ jsme na začátku roku 2021 pořídili do Rukodělné a keramické dílny v Pelhřimově novou keramickou pec pro výpal keramických výrobků. Stará pec sloužila v keramické dílně dlouhých osmnáct let a v loňském roce přestala fungovat. Díky podpoře Nadace ČEZ jsme dokázali zachovat výrobní program keramiky bez omezení a navíc s možností rozvoje o nové výrobky nebo nová pracovní místa v regionu Pelhřimovska do budoucna. 

Podpory Nadace ČEZ si velmi vážíme. 

Gastro kurzy v Cukrárně a Bistru 

ČSOB, a.s. ve spolupráci s P3 - People, Planet, Profit o.p.s.: START !T SOCIAL 2020

Na podzim roku 2020 se nám podařilo získat podporu pro rozvoj sociálního podnikání. Získané prostředky jsme využili na zajištění intenzivního dvouměsíčního školícího programu na míru vytvořeného pro tři provozy gastro komplexu Čistá duše.

Cílem projektu bylo především posílení nové aktivity výrobního programu - výroba dortů a dalšího občerstvení na rodinné akce, oslavy, svatby, firemní setkání, a další příležitosti - v této oblasti šlo především o nastavení správné cenotvorby, tvorbu receptur, zefektivnění procesů ve výrobě. Druhá oblast se intenzivně věnovala posílení komunikačních dovedností pracovníků všech tří provozů v oblasti komunikace se zákazník. Školení pro nás na míru zajistila společnost Gurmandie s.r.o. z Jihlavy, která se specializuje na profesionální gastro kurzy a poradenství.

Zrychlení Čisté duše

Donátor: Pardubický kraj - Podpora sociálního podnikání

Cíl projektu

Tento projekt za podpory Pardubického kraje zajistí profesionalizaci části výrobního programu a také celkový rozvoj cukrářské výroby v sociálním podniku Cukrárna Čistá duše v Hlinsku. Prostřednictvím projektu jsme pořídili speciální zařízení tzv. šoker. Ten dokáže šokově během několika vteřin zmrazit například rozpracovaný dort, rozpracované zákusky nebo suroviny pro výrobu. Tím se docílí jejich šetrné uchování a pracovnice cukrárny tak mohou výrazně urychlit proces výroby především u dortů, ale i dalších cukrářských výrobků. Především v letní sezoně (svatby, oslavy, atd.) to umožní přijmout více zakázek. Nové zařízení nejen urychluje, ale také zjednodušuje výrobu cukrářských výrobků, jejich uskladnění a také hospodaření se surovinami pro výrobu.

Podpory Pardubického kraje pro naše sociální podnikání si velmi vážíme.